Học Đạo Đức

Chương 11 - Báo hiếu tổ tiên

trước
tiếp

            CHƯƠNG XI

    BÁO HIẾU TỔ TIÊN

Sống trước sau, luôn phải nhớ

Nhớ công đức, của tổ tiên

Nhớ báo ân, cha mẹ hiền

Nghĩ phúc điền, từ đâu có. 

 

Lời Phật dạy, phải khắc ghi

Cha nhiều đời, mẹ nhiều kiếp

Khắp tông thân, cả họ hàng

Nhớ báo ân, mong độ hết.

 

Đem Phật pháp, giác ngộ cho

Chớ đắn đo, đừng chậm trễ

Lập trai đàn, thỉnh chư Tăng

Tụng kinh văn, đem hồi hướng.

 

Chăm phóng sinh, thêm tạo phúc

Ấn tống Kinh, tô tượng Phật

Cúng Tam Bảo, thí chúng sinh

Đem báo ân, cha mẹ hiền.

 

Nhớ sinh tiền, ta còn bé

Công cha cao, nghĩa mẹ dày

Đức tổ tiên, ân nặng trĩu

Làm con hiếu, chớ được quên.

 

Muốn ghi tên, nơi cửa Phật

Phải hết lòng, hiếu mẹ cha

Hiếu ông bà, hiếu tổ tiên

Lo báo đền, cho rộng khắp.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter