Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại Vãng Sinh

Chương 45: An Táng Tại Chùa Lai Phật

trước
tiếp

Ngày 23 tháng giêng năm 2013, y theo lễ an táng truyền thống của Nhà Phật, trong tiếng niệm Phật trang nghiêm của tứ chúng đệ tử, pháp thể của lão Hòa thượng ngồi xếp bằng trong cái chum thọ, an táng ở tháp viện chùa Phật Lai.

Trong vòng 100 ngày lão Hòa thượng Hải Hiền vãng sinh, đại chúng cử hành pháp hội lập bia cho lão Hòa thượng. Pháp sư Tịnh Không nhận tin của Pháp sư Ấn Chí, xưng tán lão Hòa thượng Hải Hiền: “Chính tri chính kiến, lão thật tu hành, hộ trì Pháp môn, tiếp Phật huệ mạng, Đại đức đại nguyện, khiến người khâm ngưỡng vô hạn”.

Pháp sư Tịnh Không còn kêu gọi tứ chúng đệ tử học tập lão Hòa thượng Hải Hiền, bèn đích thân viết câu đối phúng điếu và văn bia cho lão Hòa thượng Hải Hiền.

       Câu đối phúng điếu:

Bốn mươi tám nguyện, một độ đại kinh

Một câu Phật hiệu, vãng sinh Cực Lạc

Trăm mười hai tuổi, chuyên hoằng chính pháp

Chuyên hộ chính pháp, trùng phản ta bà

Văn bia:

Hòa thượng Hiền Công, tấm gương nhà Phật.

Không việc kinh sám, xa lìa lợi dưỡng.

Nghiêm trì giới luật, tứ chúng khâm ngưỡng.

Lão thật niệm Phật, bình thường là đạo.

Tịnh độ đại kinh, chư Phật mật tạng.

Một câu Di Đà, là thiền thâm diệu.

Trăm mười hai tuổi, già nhưng mạnh khỏe.

Chỉ Tăng khen Tăng, Pháp môn hưng vượng.

Hoằng Phổ Hiền nguyện, biểu pháp ly chướng.

Tiếp huệ mạng Phật, công đức vô lượng.

Tự tại vãng sinh, đảo giá từ hàng.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter