Thư Viện Download

Thư viện chia sẻ file hình ảnh bài viết và Pháp Âm, Kinh Sách để tiện tra cứu và bảo lưu lưu truyền rộng khắp mọi nhà trên thế giới cũng nhu các chùa cần tham khảo thêm nếu cần đến.

Thư Viện tài nguyên Phật Pháp: https://chuakhainguyen.com/uploads/index.php

Download Kinh Sách, Hình Ảnh , Mp3, mp4, PDF, .doc.... https://buddhasutra.net/download/index.php

Nghe Pháp Âm Tịnh Độ https://phapamhd.com/uploads/ 

Buddhist Community : https://buddhasutra.net/buddhist/ 

MP3 - https://buddhasutra.net/download/mp3/index.php 

 

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

FREE SUPPORT

FREE SUPPORT

Thư Viện Download

Thư Viện Download

Menu

Flag Counter
Dictionary
  • dictionary
  • diccionario
  • English Spanish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com
Skip to toolbar